Back to all Post

Prof. dr Zorica Stević

Prof. dr Zorica Stević

Obrazovanje i radno iskustvo

Profesorat2009Medicinski fakultet, Univerzitet u BeograduNeurologija
Zaposlenje na fakultetu2004-sadaMedicinski fakultet, Univerzitet u BeograduNeurologija
Doktorat1991Medicinski fakultet, Univerzitet u BeograduNeurologija
Specijalizacija1991Medicinski fakultet, Univerzitet u BeograduNeuropsihijatrija
Magistratura1987Medicinski fakultet, Univerzitet u BeograduEndokrinologija
Zaposlenje na klinici1985-sadaKlinika za neurologiju, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet, Univerzitet u BeograduNeurologija
Diploma1983Medicinski fakultet, Univerzitet u Beograd uMedicina

Edukacija: Praksa 1983-1984, Klinika za neurologiju, Beograd,

Specijalizacija iz neurologije, Klinika za neurologiju KCS, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu , Beograd, 1987-1989.

Specijalizacija iz psihijatrije, Institut za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1989-1991.

Istraživač saradnik Institut za fiziologiju, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Beograd, Srbija i Crna Gora 1995-1997,

 SISA-ISAS  (International School for Advanced Studies), Italija, Trst, 1996,

Sadašnje pozicije:  Supervizor i kordinator dijagnostike i tretmana svih BMN/ALS pacijenata iz Srbije, Klinički centar Srbije (1995-sada);

Član tima odeljenja za neuromišićnu bolesti Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije (1985-sada);

Šef centra za neuropatije, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije (2012-sada).

Predsednik i osnivač  udruženja za bolesti perifernog nervnog sistema Srbije- 2012-do sada

Predsednik Neurološke  Sekcije  SLD od 2019.-sada

Naučna prezentovanja: Mnogobrojna predavanja na međunarodnim kongresima i sastancima vezanim za neuropatije, ALS i druge bolesti motornog neurona

Naučno iskustvo: Magistrirala iz oblasti endokrinologije 1987., sa temom: Endokrinološka evaluacija pacijenata sa miotoničnom distrofijom; Doktorirala  iz oblasti neurologije 1991. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom: Dinamsko ispitivanje funkcije hipotalamus-hipofizne osovine u bolesnika sa Parkinsonovnom bolešću .

Mentor i koomentor  sedam doktorskih  disertacija, , mentor  pet  magistarskih tj master teza i  mentor velikog broja  diplomskih i studentskih radova

Organizator međunarodnog simpozijuma ” Neuropathy Update”  2014  i 2018,2022  u Beogradu,

Organizator simpozijuma Kontinuirane edukacije Medicinskog fakulteta u Beogradu- 2004, 2009, 2012, 2013 ,2014.2016,2019,2020,2022.

Organizator više  simpozijuma o ALS u Srbiji i regionu

Dobitnik nagrade grada Beograda, 2019 kao urednik  knjige- Neuropatije- principi savremene dijagnostike i terapije

Učešće na projektima:   Od 1994 do danas  je učestvovala na 5 projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Sribije koja su se bavila naučnim istraživanjem amiotrofične lateralne skleroze I drugih bolesti motornog neurona.

Članstva: European ALS Consortium, European FALS Consortium

EURALS Consortium, ENCALS, Član borda direktora međunarodne alianse ALS/BMN udruženja, Southern Europe ALS/MND Associations, EFNS, PNS, Član Udruženja neurologa Srbije,

Osnivač Jugoslovenskog udruženja za obolele od BMN, Beograd,1997. koje  od  kada je osnovano pruža  pomoć obolelima od ALS i drugih bolesti motoneurona. Od 1998.g. Društvo za bolesti motoneurona Jugoslavije(ubuduće Srbije) je član Internacionalne Alijanse  društava za pomoć obolelima od ALS  i drugih bolesti motoneurona.  Od 2005-2008  godine jedan je od direktora Internacionalne Alijanse  društava za pomoć obolelima od ALS  i drugih bolesti motoneurona

Publikacije: Autor je ili koautor u 375 publikacija, 116 radova u celini, 78  u vodećim svetskim i 28 u  domacim  časopisima, urednik i koautor  u  7  knjiga,

@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.