Prof. dr dušanka obradović

Prof. dr Dušanka Obradović
Internista-pulmolog, Načelnik odeljenja za intenzivnu negu nivo 2, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Dušanka Obradović je internista-pulmolog, vanredni profesor na Katedri za internu medicinu , Medicinski Fakultet Novi Sad., načelnik Odeljenja za intenzivnu negu nivo 2 u Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica. U okviru dugogodišnjeg lečenja pulmoloških i životno ugroženih bolesnika bavi se i lečenjem bolesnika sa neuromišićnim bolestima uz ambulantno praćenje istih. Predsednik je Udruženja intenzivista Srbije od 2016.godine, organizator nekoliko kurseva iz neinvazivne ventilacije i stručnih sastanak posvećenih sepsi.
Autor je i koautor više stručnih radova objavljenih u međunarodnim idomaćim časopisima.

@2024. Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.