Dr Zita Jovin

Dr Zita Jovin,

Neurolog, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine

Zita Jovin, rođena 1966. godine. Završila osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlena je u Univerzitetskom Kliničkom centru Vojvodine, na Klinici za neurologiju od 1996. godine. Od 2001. godine radi kao lekar specijalista neurolog na odeljenju za neuromišićna i spinalna oboljenja, od kada radi I u Kabinetu za elektromiografiju.
Bavi se neuromišićnim bolestima, spinalnim bolestima i bolnim stanjima. Od 2021. godine je načelnik odeljenja.

@2024. Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.