Back to all Post

Dr Vesna Branković

Dr Vesna Branković

Prim dr med Vesna Branković-Srećković, specijalista dečje neurologije, rodjena je u Beogradu, gde je završila svoje medicinsko obrazovanje na Medicinskom  fakultetu Univeziteta u Beogradu. Svoju profesionalnu karijeru I dugogodišnje kliničko iskustvo u radu sa decom I adolescentima sa neurološkim oboljenjima stekla je na Klinici za neurologiju I psihijatriju za decu I omladinu u Beogradu. Tokom karijere usavršavlala se u eminentnim nacionalnim I evropskim centrima I pokazala  poseban interes za retke neurološke I genetske bolesti (neuromišićne, neurodegenerativne, neurorazvojne) kao I druge retke stečene bolesti u dećjoj I adolescentnoj dobi. Profesionalnu I istraživačku saradnju ostvarila je sa kolegama  u zemlji I na internacionalnom nivou I učestvovala u nekoliko multicentričnih medjunarodnih projekata, što je rezultiralno brojnim publikacijama iz pomenutih oblasti. Aktivno je učestvovala u kliničkim istraživanjima na primeni inovativnih terapija za retke neurološke bolesti (SMA, DMD, dečje epilepsije), što je trenutno I njeno osnovno profesionalno opredeljenje u Organizaciji za klinička istraživanja- IQVIA, gde radi kao Medicinski savetnik.  Član je nacionalnih, evropskih I internacionalnih profesionalnih udruženja iz oblasti neurologije/dečje neurologije.

@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.