Back to all Post

Dr Ivan Milovanović

Dr Ivan Milovanović

 • Dr Ivan (Dragoljub) Milovanović je rođen 1976. god. u Kragujevcu, Srbija, gde je završio osnovnu i srednju školu.
 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2002. god. sa prosečnom ocenom 9,56.
 • Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2006. god. sa tezom: Lipidni status i citohemijsko određivanje lipida u imprintima aterosklerotičnog karotidnog plaka.
 • Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2012. god. sa tezom: Lipidni metabolizam domaćina u eksperimentalnoj toksoplazmozi.
 • Položio specijalistički ispit iz Pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2015. god.
 • Odbranio subspecijalistički rad na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2022. god. pod nazivom: Upalne bolesti creva kod dece
 • Od 2002-2003.god. lekar stažista IKVB Dedinje u Beogradu.
 • Od 2004 do 2014. god zaposlen na Institutu za patološku fiziologiju, Medicinskog fakulteta u Beogradu, u zvanju asistenta, pa potom docenta.
 • Od 2014. god. do danas, zaposlen na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu
 • Oblasti intersovanja: upalne bolesti creva i nutricija
 • Izabrani objavljeni radovi:

Milovanović I, Busarčević M, Trbovich A, Ivović V, Uzelac A, Djurković- Djaković O (2017) Evidence for host genetic regulation of altered lipid metabolism in experimental toxoplasmosis supported with gene data mining results. PLoS ONE 12(5): e0176700. M21, IF 2,8

2. Ristic N, Milovanovic I, Radusinovic M, Stevic M, Ristic M, Ristic M, et al. (2017) The comparative analyses of different diagnostic approaches in detection of gastroesophageal reflux disease in children. PLoS ONE 12(11): e0187081. M21, IF 2,8

Milovanovic I, Vujanic M, Klun I, Bobic B, Nikolic A, Ivovic V, Trbovich A, Djurković-Djakovic O. Toxoplasma gondii infection induces lipid metabolism alterations in the murine host. Mem I Oswaldo Cruz 2009; 104 (2):175-178. ISSN 0074-0276, M22, IF 2,097.

Add Your Comment

@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.