Back to all Post

Asist. dr sci. med. Danijela Kuhajda

Asist. dr sci. med. Danijela Kuhajda

Rođena 1974.g u Novom Sadu.

Osnovnu i srednju medicinsku školu ‘7. april’ završila sa odličnim uspehom u Novom Sadu.

Na Medicinski fakultet, smer opšta medicina, upisala se 1992. godine.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9.4

Primljena je u radni odnos na neodređeno vreme oktobra 2000. g. na Institutu za plućne bolesti, Sremska Kamenica, na radno mesto klinički lekar  u Centru respiratornu rehabilitaciju.

2005. godine položila je specijalistički ispit iz fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije, a od 2013.g. je na mestu načelnika Centra za respiratornu rehabilitaciju IPBV u Sremskoj Kamenici.

Odbranila doktorsku tezu sa temom iz područja respiratorne rehabilitacije 2016.g.

Septembra 2016. godine izabrana je za asistenta na smeru osnovnih akademskih studija medicisnke rehabilitacije, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Autor i koautor većeg broja naučnih radova objavljenih kod nas i u inostranstvu. Učesnik većeg broja projekata i studija iz pordučja respiratorne medicine tokom prethodnih godina.

Član je:  

  • Lekarske komore Srbije-Lekarska komora Vojvodine
  • Srpskog lekarskog društva-DLV
  • Udruženja Fizijatara Srbije
  • Respiratornog udruženja Srbije

Udata, majka dvoje dece.

@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.