Predavači 2023

Prof. Damjan Osredkar
načelnik Odeljenja za dečju neurologiju Univerzitetskog medicinskog centra Ljubljana
Prof. dr Ranko Raičević
Specijalista neurologije, načelnik klinike za neurologiju, Vojnomedicinska akademija
Dr Vesna Branković
specijalista dečije neurologije, medicinski savetnik u Organizaciji za klinička istraživanja - IQVIA
Dr Zita Jovin
neurolog, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine
Dr Stanislava Sovilj Gmizić
specijalista interne medicine, Odeljenje za intenzivnu negu nivo 2, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
Elena Macone
fizioterapeut, Catholic University, Rim
Prof. dr Brižit Foro
pedijatar, Pedijatrijska Univerzitetska klinika Neker, Pariz
Prof. dr Dimitrije Nikolić
specijalista pedijatrije, neurolog, Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Asist. dr sci. med. Danijela Kuhajda
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
Dr Gordana Kovačević
specijalista neurologije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”
Spec. pharm. Ana Petrović
Strukovni nutricionista-dijetetičar
Ass dr Jasna Stojković
fizijatar, Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Prof. dr Nataša Cerovac
specijalista neurologije, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu
Prof. dr sc. med. Zorica Stević
specijalista neuropsihijatrije, Klinika za neurologiju, UKCS
Doc. dr Aleksandar Sovtić
načelnik odeljenja pulmologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”
Dr Miloš Brkušanin
Centar za humanu molekularnu genetiku, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
dr Ivan Milovanović
Gastroenterolog, Univerzitetska dečja klinika Tiršova
@2024. Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.