O udruženju SMA Srbija

Udruženje SMA Srbija osnovali su 2016. godine grupa aktivnih odraslih SMA pacijenata i roditelji dece obolele od SMA u cilju sve većih potreba za koordinacijom aktivnosti, kako se perspektiva za terapije menjala veoma brzo. Primarni cilj udruženja bio je omogućavanje pristupa medicinskom lečenju svim obolelima od SMA, nezavisno od godina i tipa bolesti.


Naša misija je da se izborimo za pravo na kvalitetan i dostojanstven život svih ljudi u Srbiji koji boluju od SMA. Inicijativa i posvećenost SMA pacijentima za nas su primarni. Veoma važan vid borbe za nas predstavlja podizanje glasa obolelih po pitanju svih aspekata bolesti kako bi se pružila adekvatna nega, pomagala, terapije, kliničke studije i pre svega podrška obolelima i njihovim porodicama.

@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.