Biografije

Biografije predavača

Prof. dr Zorica Stević

Obrazovanje i radno iskustvo Profesorat 2009 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Neurologija Zaposlenje na fakultetu 2004-sada Medicinski fakultet, Univerzitet

Dr Zita Jovin

Zita Jovin, rođena 1966. godine. Završila osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlena je u

Dr Miloš Brkušanin

Dr Miloš Brkušanin zaposlen je kao naučni saradnik u Centru za humanu molekularnu genetiku Univerziteta u Beogradu-Biološkog fakulteta. Njegova
@2023 Udruženje SMA Srbija. All Rights Reserved.